PALVELUASUMISTA SUURELLA SYDÄMELLÄ

Muistisairaiden hoitotyön osaaminen:
  • muistihoitaja/sh (yhteinen kummallakin hoitokodilla)
  • suurin osa kummankin hoitokodin henkilökunnasta käynyt muistisairaiden hoitotyön täydennyskoulutuksen
  • käytössä Kiteen perusturvakeskuksen järjestämän muistipoliklinikan palvelut geriatrin palveluineen
Suonensisäinen neste- ja lääkehoito
  • hoitokodissa riittävä valmius ja ammattitaito ympärivuorokautisen neste- ja lääkehoidon järjestämiseen.
Saattohoito
  • kummassakin hoitokodissa järjestetään palliatiivista- ja saattohoitoa.
  • suurin osa kummankin hoitokodin henkilökunnasta on käynyt erilaisia ja eri mittaisia saattohoitokoulutuksia