Omavalvonta ja tietosuojaus

Olemme päivittäneet henkilöstö-, asiakas- ja potilasrekisterimme asetusten mukaisesti.

Asiasta halutessasi antaa lisätietoja Hoitokoti Annalan ja Annalakodit Oy:n tietosuojavastaava

Heli Haverinen p. 0400 126 772